SANTA RUN 2022

2022-12-25 • 5K

173 Participants • 66 Women • 107 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
WatchViewBIBNameRankGenderGender Placefinish time
5134Dang Duc Truong1M100:18:42.1
5141Hoàng Chí Cương2M200:18:55.3
5144Nguyễn Mạnh Trung3M300:19:02.7
5026Nguyễn Văn Trọng4M400:20:01.6
5132Tran Ba5M500:20:03.2
5146Dung Dinh Tien6M600:20:13.1
5145Phạm Văn Tùng7M700:20:27.3
5133Nguyễn Hữu Tung8M800:20:32.0
5087Nhữ Văn Hùng9M900:20:57.8
5074Vũ Văn Long Long10M1000:21:42.8
5054Nguyễn Hùng Quân11M1100:21:47.3
5016Lê Đức Thịnh12M1200:22:18.5
5008Nguyễn Hữu Ái13M1300:22:27.5
5013Phạm Thanh Thế14M1400:22:31.7
5116Nguyễn Ngọc Hải15M1500:22:41.1
5120Phạm Thành Tuân16M1600:22:41.7
5150Nguyễn Thị Ánh Tuyết17F100:22:42.9
5117Nguyễn Quang Minh18M1700:22:47.8
5019Phạm Viết Thái19M1800:22:48.6
5021Nguyễn Văn Tuấn20M1900:22:57.5
5066Trần Thị Hương21F200:23:00.0
5123Nguyễn Thị Anh22F300:23:20.6
5142Bui Thi Vui23F400:23:40.4
5086Đàm Trần Kiên24M2000:23:46.7
5055Nguyễn Khánh Chuyển25M2100:23:57.9
5020Vi Trung Kiên26M2200:24:24.2
5148Nguyễn Thăng Long27M2300:24:33.6
5039Lưu Quảng Yên28M2400:24:41.5
5073Trần Đức Chính29M2500:24:48.0
5143Phạm Ngọc Tuân30M2600:24:52.7
5082Chử Thu Quỳnh31F500:24:53.1
5149Dương Anh Dũng32M2700:25:00.4
5124Phan Thị Hồng Anh33F600:25:14.1
5129Nguyễn Ngọc Tuân34M2800:25:17.2
5130Vu Hong van35M2900:25:26.0
5018Trương Văn Dũng36M3000:25:28.7
5166Nguyễn Thị Hồng37F700:25:36.6
5005Dương Quốc Hoàng38M3100:25:46.7
5025Phạm Bá Vinh39M3200:25:59.4
5152Phạm Thế Anh40M3300:26:01.2

Page 1 / 5


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: SANTA RUN 2022
EVENT-LINKS:
Date: 2022-12-25
Location: Hanoi, Vietnam
5K View Live Results
3K View Live Results
1K View Live Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password