SANTA RUN 2022

2022-12-25 • 1K

71 Participants • 35 Women • 36 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
WatchViewBIBNameRankGenderCategoryGender Placefinish time
139Nguyễn Minh Hà An1FF 9-11100:02:41.7
3258Nguyễn Gia Hưng2MM 9-11200:04:54.7
131Ha Thanh Son3MM 6-8300:05:45.1
134Nguyen Xuan Duc4MM 6-8400:05:52.0
120Đặng Sỹ Hoàng5MM 6-8500:06:17.1
117Phạm Bảo Anh Anh6FF 9-11300:06:17.5
122Đỗ Minh Khang7MM 9-11600:06:31.8
114Nguyễn Gia Linh8FF 6-8400:06:38.1
3256Trần Bách Hưng9MM 6-8800:07:12.5
121Nguyễn Hoàng Bách10MM 9-11900:07:21.5
129Cao Khanh Chi11FF 9-11500:07:26.9
144Tong Bao Tran12FF 6-8600:07:43.4
118Lê Đăng Hiếu13MM 6-81000:07:44.0
111Nguyễn An Chi14FF 6-8700:07:51.0
136Trúc Vy Vy15FF 9-11800:08:21.6
132Vu Hong Duc16MM 6-81100:08:27.2
135Trần Thanh Ngọc17FF 6-8900:08:34.0
3122Tăng Minh Khang18MN.A category1200:08:37.3
123Nguyễn Huy Hoàng19MM 9-111300:08:44.1
119Nguyễn Hải Phong20MM 6-81400:08:48.3
3263Nguyễn Hoàng Gia Nhi21FF 6-81000:08:48.5
143Trần Thị Yến Trang22FN.A category1100:08:52.4
112Đỗ Minh Huyền23FF 6-81200:08:57.4
113Trần Minh Phương24FF 6-81300:09:01.2
104Phạm Khánh Chi25FF 9-111400:09:02.0
116Nguyễn Phạm Bảo Khanh26FF 9-111500:09:03.9
3262Nguyễn Hoàng Gia Tuệ27FF 6-81600:09:11.3
103Phạm Khánh Linh28FF 9-111700:09:21.2
3261Nguyễn Hoàng Gia Linh29FF 6-81800:09:21.2
124Hoàng Minh Hằng30FN.A category1900:09:21.8
105Nguyễn Vân Hà Hà31FF 9-112000:09:25.5
127Phan Thảo Lan32FN.A category2100:09:30.5
115Phạm Minh Anh33FN.A category2200:09:33.5
3132Phạm Gia Bảo34MM 6-81500:09:51.6
126Nguyễn Quỳnh Chi35FF 9-112300:09:55.1
130Cao Ba Nhat Minh36MM 6-81600:10:10.2
133Nguyen Phuong Trinh37FF 9-112400:10:10.6
107Phạm Gia Minh38MM 6-81700:10:19.0
3126Phan Yến Ngọc39FF 6-82500:10:51.3
137Lo Thi Buoi40FF 6-82600:10:56.4

Page 1 / 2


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: SANTA RUN 2022
EVENT-LINKS:
Date: 2022-12-25
Location: Hanoi, Vietnam
5K View Live Results
3K View Live Results
1K View Live Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password